Bảo vệ tài sản: Nhân viên bảo vệ được trang bị đầy đủ đồng phục theo quy định của Pháp luật Việt Nam về Dịch vụ Bảo vệ cho nhà máy, kho bãi, cao ốc, siêu thị bán sỉ và lẻ, những sự kiện quan trọng, công trường, nhà riêng, ngân hàng, Đại Sứ Quán và Tổng Lãnh Sự Quán các nước

Asset protection: VN Yuki Sepre 24 security guards are fully provided professional uniform to work at factories, warehouses, buildings, supermarkets, events, construction sites, villas, banks, foreign embassies and consulates etc…

Bảo vệ hộ tống: Dịch vụ bảo vệ yếu nhân cho các sự kiện quan trọng như những chuyến thăm Việt Nam của các nguyên thủ quốc gia, các nhà lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ v.v…

Escort services: VIPs of important events, visits of head of state members, Prime Ministers, Ministers and high profile persons from Japan, Korea, Singapore and the United States etc…

Bảo vệ vận chuyển: Dịch vụ ” Tiền mặt trên đường từ ngân hàng đến nơi giao
dịch và ngược lại”
Transportation security services: Cash in transit services from banks to
transaction points and vice versa

Lực luợng phản ứng nhanh đối với các tình huống khẩn cấp
Swift emergency response

Dịch vụ tư vấn về công tác bảo vệ và đào tạo nghiệp vụ theo yêu cầu của
các công ty

Security consultant and training services

Bảo vệ yếu nhân: Luôn luôn bên cạnh thân chủ để hỗ trợ, tháp tùng thân chủ mọi lúc mọi nơi.

Bảo vệ sự kiện : Là cánh tay đắc lực, kiểm soát tình hình an ninh tại các Sự kiện Văn Hóa, Thể Thao, Âm nhạc…….