TUYỂN DỤNG/ RECURTMENT

Việc tuyển dụng nhân viên được chúng tôi đặc biệt chú trọng.Họ phải có sức khỏe, có ngoại hình, phẩm chất đạo đức và đặc biệt phải có chuyên môn nghiệp vụ

We pay special attention to crecruting. They much have good health,good appearance, good sense of thetic

  • Tuổi/Age:

Nam/Male: 18 ->55

Nữ/ Female: 18->52

  • Cao/ Height:

Nam/Male: >167cm

Nữ/ Female: >158cm

  • Lý lịch: Tốt

Resume : Well

  • Học vấn: THPT trở lên

Education : Hight shool and higher