DIỄN TẬP PCCC TẠI KHU BIỆT THỰ VILLA- QUẬN 2, TP.HCM.

        Bảo Vệ Yuki Sepre 24 – Thao diễn PCCC tại Khu...