• Áp dụng tiêu chuẩn 5S-KAIZEN của Nhật Bản và ISO 9001:2000
 • Nhân viên bảo vệ được các chuyên gia nước ngoài đào tạo đúng theo chuẩn của Nhật Bản
 • Có đầy đủ các loại bảo hiểm trách nhiệm dân sự, nghề nghiệp và bảo hiểm lòng trung thành
 • Bảo vệ của chúng tôi có thể dễ dàng luân chuyển (khi khách hàng có yêu cầu) mà không có bất kỳ trở ngại nào về vấn đề hợp đồng lao động.
 • Lịch sự, tinh tế, tác phong chuyên nghiệp, bảo vệ chúng tôi sẽ đại diện cho bộ mặt đầy ấn tượng của khách hàng
 • Japanese management standard 5S-KAIZEN
 • Security guards are well- trained by foreign experts in accordance to Japanese standards
 • Full insurance coverage:
 • Third Party Liability Insurance Coverage
 • Professional Liability Insurance Coverage
 • Fidelity Insurance Coverage
 • 24/24 Accident Insurance Coverage
 • Easy replacement upon customers’ request without labor contract dispute
 • Polite, expert, professional, uniformed guards present impressive image to your clients.