Bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho các doanh nghiệp, cơ quan. Vậy vai trò và các tiêu chí dùng để đánh giá công việc của nhân viên bảo vệ là gì? Tham khảo Bảng đánh giá dịch vụ bảo vệ của nhân viên bảo vệ dưới đây.

Ở vị trí quản lý một tổ chức, doanh nghiệp, ngoài quan tâm đến các vấn đề về hoạt động kinh doanh, các vấn đề về đảm bảo an toàn, trật tự an ninh tại nơi làm việc cũng là một ưu tiên. Bởi chúng ta chỉ có thể an tâm làm việc trong một môi trường an toàn.

Bảo vệ là một vị trí vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, phụ trách an toàn và bảo đảm an ninh cho người và các cơ sở vật chất tại đơn vị làm việc. Để tìm được những nhân viên bảo vệ cốt cán, có trách nhiệm không phải dễ, hãy tham khảo mẫu đánh giá công việc bảo vệ của 123job – giúp nhà quản trị có thể lựa chọn được những nhân sự như ý của bộ phận.

1. Nhiệm vụ và tinh thần trách nhiệm nhân viên bảo vệ.

 • Chịu trách nhiệm điểm danh nhân viên toàn công ty mang tính chất trung thực và chính xác
 • Đảm bảo khu vực làm việc sân, sảnh luôn sạch sẽ
 • Chịu trách nhiệm trật tự ngăn nắp khu vực gửi xe của công ty
 • Giám sát nhân viên ra vào một cách nghiêm túc
 • Nắm bắt rõ lịch công tác, nội quy công ty
 • Chịu trách nhiệm chuyển thư và hàng hóa tại văn phòng theo yêu cầu công của các phòng ban
 • Quản lý kho dụng cụ tránh thất thoát
 • Hỗ trợ nhân sự trong các vấn đề liên quan đến kỉ luật công ty và các công việc hành chính
 • Tinh thần trách nhiệm, chuyên cần cao trong công việc
 • Thực hiện yêu cầu có liên quan đến nghiệp vụ của các cấp lãnh đạo

2. Văn hóa công ty

Bên cạnh nghiệp vụ tốt tốt, một nhân viên bảo vệ tốt cần phải hòa đồng và hòa hợp với văn hóa công ty. Người đầu tiên khách hàng gặp khi đến công ty là nhân viên bảo vệ, vì thế hãy đảm bảo rằng nhân viên bảo vệ cư xử và hành động theo đúng văn hóa công ty.

2.1. Quan hệ cơ bản

 • Đối với bản thân
 • Đối với đồng nghiệp

2.2. Quan hệ đặc biệt

 • Giữa nhân viên với cấp trưởng phòng nói chung
 • Năng động, nhiệt tình, trung thực và tích cực trong các hoạt động cộng tác trong phòng ban. Bảng đánh giá dịch vụ bảo vệ

Mẫu văn hóa công ty cho nhân viên bảo vệ

3. Tuân thủ nội quy, trật tự công ty. Bảo vệ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn cho các doanh nghiệp, cơ quan. Vậy vai trò và các tiêu chí dùng để đánh giá công việc của nhân viên bảo vệ là gì? Tham khảo Bảng đánh giá dịch vụ bảo vệ của nhân viên bảo vệ dưới đây

 • Tuân thủ các quy tắc, nội quy chung của Công ty một cách nghiêm túc
 • Thực hiện trách nhiệm bảo vệ và quản lý tài sản của Công ty trong phạm vi trách nhiệm
 • Đó là những phẩm chất tối thiểu mà 1 nhân viên bảo vệ cần có.

Bảng đánh giá dịch vụ bảo vệ

Mẫu đánh giá công việc nhân viên bảo vệ

Bảng đánh giá dịch vụ bảo vệ