BẢO VỆ YUKI DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI TÒA NHÀ CAO ỐC TÂN BÌNH

  • Bảo Vệ Yuki kết hợp Ban Quản Lý và các phòng ban liên quan cùng Cơ quan Công An PCCC Quận Tân Bình thao diễn PCCC tại Tòa nhà Cộng Hòa thành công.
  • Bảo Vệ Yuki kết hợp Ban Quản Lý và các phòng ban liên quan cùng Cơ quan Công An PCCC Quận Tân Bình thao diễn PCCC tại Tòa nhà Cộng Hòa thành công.