Dịch vụ bảo vệ áp tải tiền và hàng hóa giá trị cao

Dịch vụ bảo vệ áp tải tiền và hàng hóa giá trị cao của công ty dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre24 là việc đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa, tài sản của khách hàng di chuyển từ điểm A đến điểm B. Thông thường hàng hóa được áp tải là những mặt hàng có giá trị cao như vàng bạc, kim loại quý, kim cương, tiền, v.v, được gọi là “hàng giá trị”. Cũng có thể hàng hóa là mặt hàng rất quan trọng cần phải di chuyển đến nơi đúng giờ và không bị hư hại gọi là “hàng quan trọng”. Việc cắt cử bảo vệ đi theo hộ tống hoặc trực tiếp vận chuyển hàng hóa cho khách hàng đó gọi là dịch vụ áp tải vận chuyển.

Dịch vụ bảo vệ áp tải vận chuyển tiền và hàng hóa giá trị cao tại công ty bảo vệ Yuki Sepre24

Dịch vụ bảo vệ áp tải vận chuyển tiền và hàng hóa giá trị cao
Dịch vụ bảo vệ áp tải vận chuyển tiền và hàng hóa giá trị cao

Công ty dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre24 nhận thực hiện mọi yêu cầu áp tải vận chuyển hàng hóa cho khách hàng. Chúng tôi đã nhiều kinh nghiệm thực hiện công việc này với hiệu suất tuyệt đối an toàn. Yuki Sepre24 có mạng lưới rộng khắp và đội ngũ nhân viên kinh nghiệm. Công ty Bảo vệ Yuki Sepre24 sẽ có trách nhiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối hàng hóa, tài sản của khách hàng. Đúng lộ trình và thời gian di chuyển theo yêu cầu của quý khách.

Dịch vụ bảo vệ áp tải tiền và hàng hóa

Dịch vụ bảo vệ áp tải tiền, hàng hóa là nhân viên bảo vệ sẽ đi cùng xe hoặc đi theo xe vận chuyển hàng hóa. Nhiệm vụ của Bảo vệ là có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa được di chuyển an toàn từ nơi đi cho đến nơi đến. Trong quá trình áp tải bảo vệ sẽ xử lý mọi vấn đề trên đường như:

  • Kiểm soát tài xế
  • Điều tiết giao thông,
  • Phòng chống trộm cướp

Tùy theo lộ trình di chuyển và đặc điểm mặt hàng mà Yuki Sepre24 sẽ bàn với khách hàng về phương án áp tải.

Dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa, áp tải tiền

Ngoài dịch vụ áp tải hàng hóa, Công ty bảo vệ Yuki Sepre24 còn nhận dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Có nghĩa là Bảo vệ Yuki Sepre24 vừa lo vận chuyển vừa lo bảo vệ cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa, áp tải tiền
Dịch vụ bảo vệ vận chuyển hàng hóa, áp tải tiền

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa là việc Yuki Sepre24 tự lo liệu phương tiện, tài xế để di chuyển hàng hóa theo yêu cầu Bên Thuê. Bảo vệ Yuki Sepre24 sẽ có trách nhiệm di chuyển và đảm bảo hàng hóa được di chuyển đúng thời gian, địa điểm. Đồng thời đảm bảo hàng hóa được bảo vệ an toàn trước mọi nguy cơ Trộm / Cướp.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ nhận thực hiện dịch vụ bảo vệ này trong một số điều kiện. Điều kiện thứ nhất là Yuki Sepre24 phải biết rõ hàng hóa được di chuyển là gì?

Phương thức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ áp tải tiền và hàng hóa

Quý khách hàng cung cấp đầy đủ thông tin cho Yuki Sepre24 về:

  1. Tên hàng cần vận chuyển
  2. Thời gian cần vận chuyển
  3. Phương tiện vận chuyển
  4. Địa điểm nhận hàng, địa điểm giao hàng,
  5. Những yêu cầu của quý khách về trách nhiệm của bên dịch vụ áp tải vận chuyển.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của quý khách. Yuki Sepre24 sẽ tiến hành đánh giá mức độ của dịch vụ. Xây dựng phương án sơ bộ và lập bảng báo giá dịch vụ. Khi khách hàng đồng ý giá dịch vụ Yuki Sepre24 sẽ tiến hành lập phương án chi tiết và thực hiện dịch vụ.