Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học mới nhất

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học là một tài liệu hợp đồng mà trường học ký với một công ty hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ. Hợp đồng này xác định các điều khoản và điều kiện cụ thể về việc cung cấp dịch vụ bảo vệ và đảm bảo an ninh trong khuôn viên trường học.

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học thường bao gồm các thông tin sau:

Thông tin về các bên: Cung cấp thông tin chi tiết về trường học và công ty/tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ, bao gồm tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và các thông tin định danh khác.

Phạm vi dịch vụ: Xác định rõ ràng phạm vi dịch vụ bảo vệ được cung cấp, bao gồm các khu vực cụ thể trong trường học, giờ làm việc, các hoạt động cụ thể mà bảo vệ sẽ tham gia, và các nhiệm vụ cụ thể.

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học
Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học

Thời gian và tần suất: Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc hợp đồng, cũng như tần suất cung cấp dịch vụ bảo vệ trong tuần, tháng hoặc năm.

Quyền và nghĩa vụ của bên được thuê: Xác định rõ ràng trách nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên bảo vệ trong việc bảo vệ trường học.

Tiền lương và thanh toán: Đưa ra thông tin về mức lương và các khoản phụ cấp mà công ty bảo vệ sẽ nhận từ trường học, cũng như lịch trình thanh toán.

Điều kiện chấm dứt hợp đồng: Xác định các điều kiện và quy trình chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, cả từ phía trường học và phía công ty bảo vệ.

Bảo mật thông tin: Quy định về việc bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động bảo vệ và thông tin cá nhân của học sinh và nhân viên trường học.

Điều khoản chung: Bao gồm các điều khoản chung về trách nhiệm pháp lý, giải quyết tranh chấp, thay đổi hợp đồng, và các điều khoản khác.

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học cần được soạn thảo cẩn thận và rõ ràng để đảm bảo các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận một cách rõ ràng và minh bạch giữa hai bên.

Vì sao cần làm mẫu hợp đồng bảo vệ trường học?

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học là cần thiết vì nó giúp xác định rõ ràng và định nghĩa các điều khoản và điều kiện trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trường học. Dưới đây là một số lý do tại sao cần làm mẫu hợp đồng bảo vệ trường học:

Định rõ trách nhiệm và quyền hạn: Mẫu hợp đồng giúp xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền hạn của cả trường học và công ty/tổ chức bảo vệ. Điều này giúp tránh hiểu lầm và tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Bảo vệ lợi ích hai bên: Mẫu hợp đồng đảm bảo rằng cả trường học và công ty bảo vệ được bảo vệ và đảm bảo quyền lợi của mỗi bên trong quá trình hợp tác.

Xác định rõ phạm vi dịch vụ: Mẫu hợp đồng đưa ra các thông tin cụ thể về phạm vi dịch vụ bảo vệ, như khu vực, giờ làm việc và các nhiệm vụ cụ thể. Điều này giúp đảm bảo sự hiệu quả và tập trung của dịch vụ.

Bảo mật thông tin: Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học có thể bao gồm các điều khoản về bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động bảo vệ và thông tin cá nhân của học sinh và nhân viên trường học.

Tăng cường tính chuyên nghiệp: Việc có một hợp đồng bảo vệ chính thức giữa trường học và công ty/tổ chức bảo vệ tạo ra một cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy, đồng thời đảm bảo sự minh bạch trong quá trình hợp tác.

Điều chỉnh thỏa thuận: Mẫu hợp đồng bảo vệ cho phép hai bên điều chỉnh thỏa thuận dựa trên nhu cầu cụ thể của trường học và tình hình thực tế.

Tóm lại, mẫu hợp đồng bảo vệ trường học là cần thiết để đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho trường học và đảm bảo lợi ích cho cả hai bên.

Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học có ý nghĩa ra sao?

Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết để đảm bảo an ninh và sự an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên trong trường học. Dưới đây là những ý nghĩa chính của việc có một hợp đồng bảo vệ trường tiểu học:

Đảm bảo an toàn cho học sinh: Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học giúp tăng cường an ninh và đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh. Nhân viên bảo vệ được đào tạo để phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn, giúp bảo vệ các em trong các tình huống nguy hiểm.

Bảo vệ tài sản của trường học: Một hợp đồng bảo vệ đảm bảo bảo vệ tài sản của trường tiểu học khỏi các rủi ro như trộm cắp, phá hoại hoặc hỏa hoạn. Nhân viên bảo vệ giám sát và đảm bảo sự an toàn cho tài sản và cơ sở vật chất của trường.

Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học có ý nghĩa ra sao?
Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học có ý nghĩa ra sao?

Phòng tránh tai nạn và xâm hại: Hợp đồng bảo vệ giúp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn và xâm hại trong trường học. Nhân viên bảo vệ có thể thực hiện các biện pháp đề phòng và giám sát các vùng nguy hiểm, giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn và xâm hại.

Tạo cảm giác an toàn và yên tâm cho gia đình: Một hợp đồng bảo vệ đảm bảo rằng trường học đã có sự đảm bảo về an ninh và an toàn, làm cho phụ huynh và gia đình của học sinh yên tâm khi gửi con em mình đến trường.

Tăng cường tính chuyên nghiệp: Sự hiện diện của nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp tạo ra một cảm giác chuyên nghiệp cho trường học, đồng thời là một hình thức bảo đảm về tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy của trường học.

Tóm lại, hợp đồng bảo vệ trường tiểu học đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra môi trường an toàn, bảo vệ tài sản và ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn trong trường học. Nó là một yếu tố quan trọng giúp bảo vệ học sinh và nhân viên và tạo cảm giác an tâm cho phụ huynh và gia đình.

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học mới nhất 

Mẫu hợp đồng bảo vệ trường học chỉ mang tính chất tương đối và có thể được điều chỉnh và tùy chỉnh dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm quy mô của trường học, số lượng nhân viên bảo vệ, các yêu cầu đặc biệt và cụ thể của từng trường học.

Mỗi trường học có những đặc thù riêng, do đó, mẫu hợp đồng bảo vệ sẽ phải được điều chỉnh để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện cụ thể của trường học đó. Điều này giúp đảm bảo rằng hợp đồng sẽ phù hợp và hiệu quả trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ an toàn và bảo mật cho trường tiểu học.

Do đó, trước khi ký kết hợp đồng bảo vệ, các bên nên tiến hành thảo thuận, thảo luận và điều chỉnh mẫu hợp đồng để đảm bảo rằng nó phù hợp với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của trường học. Các yếu tố như quy mô, thời gian, phạm vi dịch vụ, số lượng nhân viên bảo vệ và các điều khoản khác nên được xem xét và thảo luận một cách kỹ lưỡng để đảm bảo tính chính xác và phù hợp của hợp đồng.

Hợp đồng bảo vệ trường tiểu học là một thỏa thuận giữa bên thuê (trường tiểu học) và bên được thuê (công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ) nhằm cung cấp dịch vụ bảo vệ an toàn và bảo mật cho trường tiểu học. Hợp đồng này có ý nghĩa quan trọng vì nó giúp đảm bảo an ninh và an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên của trường, đồng thời bảo vệ tài sản và trật tự trong khuôn viên trường.

Trong hợp đồng này, các bên sẽ thống nhất về nội dung, phạm vi và thời gian thực hiện dịch vụ bảo vệ, cũng như các quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. Hợp đồng cũng sẽ quy định về mức lương và các khoản phụ cấp cho nhân viên bảo vệ, cũng như các điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng khi cần thiết.

Một hợp đồng bảo vệ trường tiểu học cần được lập thành văn bản và có tính chất pháp lý, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng giữa các bên. Các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng cần được xây dựng sao cho phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và điều kiện cụ thể của trường tiểu học.

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ TRƯỜNG HỌC …….

(Số: …/HĐDV-…)

Dựa trên Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/14 của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Dựa trên Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Dựa trên Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ
Dựa theo năng lực và nhu cầu của các bên;
Hôm nay, …………. ngày …… tháng ….. năm ……. Tại…………………………….. Các bên gồm:…………………

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A): TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Đại diện: Ông/Bà……………………………………………Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….
CCCD gắn chíp số: ……………………….. do Cục cảnh sát ……………………………… cấp ngày …../…./…….
Số điện thoại:……………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………….. Tại ngân hàng:……………………….
Chi nhánh:………………………………………………………………………………….

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY/ CÁ NHÂN………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………………………
Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..
Hotline:………………………………….. Số Fax/email:………….….……………
Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….
CMND/CCCD số: ……………………….. do Công an ……………………………… cấp ngày …../…./…….
Số điện thoại:……………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………….. Tại ngân hàng:……………………….
Chi nhánh:………………………………………………………………………………….
Hai bên đã thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có những nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B thực hiện dịch vụ: cử nhân viên bảo vệ trường tiểu học..………………. bao gồm: giữ gìn an ninh, tài sản, trật tự, phòng chống cháy nổ và đảm bảo sự an toàn của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của Bên A.

Điều 2: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Từ ngày…/…/202… đến ngày …/…/202…
Thời gian làm việc: … tiếng/ngày (từ … giờ đến … giờ)
Địa điểm làm việc:………………………………………………………………………………………
Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại Điều 1, người thực hiện công việc bảo vệ trường còn có những nhiệm vụ bổ sung sau:

Bảo vệ toàn bộ tài sản và cơ sở vật chất trong trường, bao gồm đất đai, nhà cửa, thiết bị, kho v.v.
Giám sát và trông giữ phương tiện di chuyển của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, kể cả xe của khách đến liên hệ công tác và làm việc với trường.
Quản lý và giữ chìa khóa cửa phòng học, thực hiện mở và đóng cửa buổi sáng và buổi chiều của các lớp học (trước khi tiết học bắt đầu 30 phút và sau 15 phút khi tiết học kết thúc).
Thực hiện công tác tuần tra và kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của trường. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào phát hiện được, người thực hiện công việc bảo vệ phải báo cáo ngay cho Hiệu trưởng (nếu không thể liên lạc được với Hiệu trưởng thì phải báo cáo ngay cho Hiệu phó) để cùng phối hợp giải quyết.
Bảo vệ an ninh trật tự tại trường học, đảm bảo môi trường học tập và làm việc an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.
Điều 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Mức lương cơ bản được định trong hợp đồng là …..… VNĐ/tháng.

Nếu Bên A chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản, số tiền phải thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản của Bên B với thông tin chi tiết như sau:

Chủ tài khoản: …………………………………………………………………
Số tài khoản: ……………………………………………………………………
Ngân hàng: ……………………………………. Chi nhánh: ……………………………………….
Đại diện bên A sẽ trả tiền theo cú pháp như sau:

Tên công ty viết tắt: viết tắt của tên công ty hoặc tổ chức gửi tiền.
MST: Mã số thuế của công ty hoặc tổ chức gửi tiền.
SĐT: Số điện thoại liên hệ của công ty hoặc tổ chức gửi tiền.
Số hợp đồng: Số hợp đồng hoặc mã số định danh liên quan đến giao dịch.
Ví dụ: CTY ABC – 123456789 – 0123456789 – HD001.

Điều 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền lợi:

Điều hành việc hoàn thành công việc của người lao động trong hợp đồng lao động, bao gồm việc bố trí, điều chuyển, sắp xếp ca làm việc, điều chỉnh vị trí làm việc hoặc tạm ngừng công việc tạm thời.
Tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm quy định về lao động, ví dụ như: vi phạm nội quy, an toàn lao động, không tuân thủ quy định về giờ làm việc, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động, làm mất uy tín của doanh nghiệp, vi phạm các điều khoản trong hợp đồng lao động…
Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu Bên B không thực hiện đúng yêu cầu công việc của Bên A hoặc vi phạm pháp luật.
Nghĩa vụ:

Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Điều 3 của Hợp đồng và theo quy định về sử dụng lao động của pháp luật.
Tích cực phối hợp với Bên A giải quyết công việc khi yêu cầu.
Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng.
Ngoài ra, Bên B có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin.
Điều 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Được hưởng mức lương chính hoặc tiền công (không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết …) theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Phụ cấp gồm: phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp công tác xa, phụ cấp độc hại (nếu có) và các khoản phụ cấp khác được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Được nghỉ các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết và hưởng lương theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường. Nếu đi làm vào các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết … được nhận thêm mức phụ cấp tương ứng.
Những thỏa thuận khác được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Hoàn thành đầy đủ và chính xác các nhiệm vụ đã được giao trong hợp đồng.
Tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động và quy định của nhà trường.
Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công và giữ gìn một nếp sống văn hóa phù hợp với môi trường làm việc.
Giám sát học sinh trong các giờ học và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà trường (không cho phép học sinh ra khỏi khuôn viên trường khi chưa được sự cho phép của Ban giám hiệu, không cho phép người khác ra vào tự do và sử dụng phương tiện đi lại trong khuôn viên trường một cách không đáng tin cậy).
Đảm bảo an toàn và an ninh trong khuôn viên trường, ngăn chặn, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên và tài sản của trường.
Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn lao động trong quá trình làm việc.
Cập nhật, báo cáo và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các quy định, chính sách của Nhà nước về quản lý nhân sự, thuế và các hoạt động kinh doanh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được bàn giao theo quy định của pháp luật và nhà trường.
Điều 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có thể chấm dứt mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau đây:

Kết thúc thời hạn hợp đồng theo Điều 2 của hợp đồng này.
Bên B không thực hiện đúng theo yêu cầu công việc của Bên A hoặc vi phạm pháp luật.
Bên A có quyền yêu cầu chấm dứt hợp đồng trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ được nêu tại hợp đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Bên A. Trong trường hợp này, Bên B buộc phải bồi thường các thiệt hại phát sinh.

Điều 7: BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Nếu một bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong Hợp đồng bảo vệ trường học này thì bên vi phạm phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm theo quy định của pháp luật.
Trong trường hợp Bên B không tuân thủ quy định tại Điều … và gây ra hậu quả nghiêm trọng, Bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho sự việc xảy ra.
Điều 8: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp có liên quan đến Hợp đồng. Các bên sẽ cố gắng giải quyết bằng cách thương lượng. Nếu hai bên không đạt được mục đích thỏa thuận thì sẽ chuyển sang phương án giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 9: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng. phải thông báo cho Bên còn lại biết trước ít nhất 03 (ba) ngày bằng văn bản. Sau khi đã thảo luận và thống nhất, nếu xét thấy cần thiết, các Bên sẽ ký các phụ lục bổ sung cho Hợp đồng này.
Những vấn đề liên quan đến lao động mà không được ghi trong hợp đồng lao động này sẽ áp dụng quy định của luật lao động hiện hành.
Điều 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có thời hạn là [ghi rõ thời hạn nếu có]. Trừ khi bị chấm dứt trước đó theo các điều kiện quy định trong hợp đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi ký kết hợp đồng bảo vệ trường học

Khi ký kết hợp đồng bảo vệ trường học, các bên nên lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của hợp đồng. Dưới đây là những lưu ý cần xem xét:

Xác định rõ nhu cầu bảo vệ: Trước khi ký kết hợp đồng, trường học cần xác định rõ nhu cầu bảo vệ của mình như số lượng nhân viên bảo vệ cần thiết, thời gian làm việc, vị trí bảo vệ và các nhiệm vụ cụ thể.

Lưu ý khi ký kết hợp đồng bảo vệ trường học
Lưu ý khi ký kết hợp đồng bảo vệ trường học

Xem xét năng lực và uy tín của bên cung cấp dịch vụ: Trường học nên kiểm tra và đánh giá năng lực và uy tín của công ty hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ bảo vệ trước khi ký hợp đồng.

Xây dựng hợp đồng chi tiết và rõ ràng: Hợp đồng bảo vệ trường học nên được lập thành văn bản, chính xác và chi tiết, ghi rõ các điều khoản về nhiệm vụ, phạm vi, thời gian, mức lương, phụ cấp và các quy định khác liên quan đến dịch vụ bảo vệ.

Xem xét các điều khoản pháp lý: Các bên nên xem xét kỹ các điều khoản pháp lý trong hợp đồng như điều khoản chấm dứt hợp đồng, trách nhiệm bồi thường, giải quyết tranh chấp và các quy định liên quan khác.

Thỏa thuận về mức lương và phụ cấp hợp lý: Mức lương và các khoản phụ cấp trong hợp đồng cần được thỏa thuận hợp lý và công bằng, đảm bảo sự hài lòng của cả bên thuê và bên được thuê.

Xác định các biện pháp quản lý và giám sát: Hợp đồng nên đề cập đến các biện pháp quản lý và giám sát việc thực hiện dịch vụ bảo vệ để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của dịch vụ.

Chấm dứt hợp đồng một cách rõ ràng: Cần xác định rõ các điều kiện và thủ tục chấm dứt hợp đồng, cả hai bên nên thỏa thuận về việc chấm dứt một cách rõ ràng và công bằng khi cần thiết.

Bảo vệ thông tin và quyền lợi của các bên: Hợp đồng nên có các điều khoản bảo vệ thông tin và quyền lợi của cả bên thuê và bên được thuê.

Đánh giá hiệu quả dịch vụ: Các bên nên thực hiện đánh giá định kỳ về hiệu quả của dịch vụ bảo vệ và cùng nhau thảo luận để cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ký kết hợp đồng đúng quy trình pháp luật: Cuối cùng, việc ký kết hợp đồng bảo vệ trường học cần được thực hiện đúng quy trình pháp luật, đảm bảo tính pháp lý và hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng bảo vệ trường THCS

Dưới đây là một mẫu hợp đồng bảo vệ trường Trung học cơ sở (THCS):

HỢP ĐỒNG BẢO VỆ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ….

Số: …/HĐDV-…

Dựa trên Bộ Luật Lao động 2019 số 45/2019/14 của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20 tháng 11 năm 2019;
Dựa trên Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã được Quốc hội khóa XIII thông qua vào ngày 24 tháng 11 năm 2015;
Dựa trên Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.
Dựa theo năng lực và nhu cầu của các bên;
Hôm nay, …………. ngày …… tháng ….. năm ……. Tại…………………………….. Các bên gồm:…………………

BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (BÊN A): TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ …………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Đại diện: Ông/Bà……………………………………………Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….
CCCD gắn chíp số: ……………………….. do Cục cảnh sát ……………………………… cấp ngày …../…./…….
Số điện thoại:……………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………….. Tại ngân hàng:……………………….
Chi nhánh:………………………………………………………………………………….

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ (BÊN B): CÔNG TY/ CÁ NHÂN………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Mã số thuế:…………………………………………………………………………
Giấy CNĐKKD số:…………………. do Sở Kế hoạch đầu tư………. cấp ngày… tháng…. năm…..
Hotline:………………………………….. Số Fax/email:………….….……………
Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà……………………………………………… Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………….
CMND/CCCD số: ……………………….. do Công an ……………………………… cấp ngày …../…./…….
Số điện thoại:……………………………………………………………………….
Số tài khoản:……………………………………………….. Tại ngân hàng:……………………….
Chi nhánh:………………………………………………………………………………….
Hai bên đã thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có những nội dung như sau:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A thuê Bên B thực hiện dịch vụ bảo vệ trường Trung học cơ sở …. bao gồm: giữ gìn an ninh, tài sản, trật tự, phòng chống cháy nổ và đảm bảo sự an toàn của cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh của Bên A.

Điều 2: PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

Từ ngày…/…/202… đến ngày …/…/202…
Thời gian làm việc: … tiếng/ngày (từ … giờ đến … giờ)
Địa điểm làm việc:………………………………………………………………………………………
Ngoài các nhiệm vụ được quy định tại Điều 1, người thực hiện công việc bảo vệ trường còn có những nhiệm vụ bổ sung sau:

Bảo vệ toàn bộ tài sản và cơ sở vật chất trong trường, bao gồm đất đai, nhà cửa, thiết bị, kho v.v.
Giám sát và trông giữ phương tiện di chuyển của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, kể cả xe của khách đến liên hệ công tác và làm việc với trường.
Quản lý và giữ chìa khóa cửa phòng học, thực hiện mở và đóng cửa buổi sáng và buổi chiều của các lớp học (trước khi tiết học bắt đầu 30 phút và sau 15 phút khi tiết học kết thúc).
Thực hiện công tác tuần tra và kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất của trường. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào phát hiện được, người thực hiện công việc bảo vệ phải báo cáo ngay cho Hiệu trưởng (nếu không thể liên lạc được với Hiệu trưởng thì phải báo cáo ngay cho Hiệu phó) để cùng phối hợp giải quyết.
Bảo vệ an ninh trật tự tại trường học, đảm bảo môi trường học tập và làm việc an toàn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường.
Điều 3: CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Mức lương cơ bản được định trong hợp đồng là …..… VNĐ/tháng.

Nếu Bên A chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản, số tiền phải thanh toán sẽ được chuyển vào tài khoản của Bên B với thông tin chi tiết như sau:

Chủ tài khoản: …………………………………………………………………
Số tài khoản: ……………………………………………………………………
Ngân hàng: ……………………………………. Chi nhánh: ……………………………………….
Đại diện bên A sẽ trả tiền theo cú pháp như sau:

Tên công ty viết tắt: viết tắt của tên công ty hoặc tổ chức gửi tiền.
MST: Mã số thuế của công ty hoặc tổ chức gửi tiền.
SĐT: Số điện thoại liên hệ của công ty hoặc tổ chức gửi tiền.
Số hợp đồng: Số hợp đồng hoặc mã số định danh liên quan đến giao dịch.
Ví dụ: CTY ABC – 123456789 – 0123456789 – HD001.

Điều 4: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Quyền lợi:

Điều hành việc hoàn thành công việc của người lao động trong hợp đồng lao động, bao gồm việc bố trí, điều chuyển, sắp xếp ca làm việc, điều chỉnh vị trí làm việc hoặc tạm ngừng công việc tạm thời.
Tạm hoãn hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm quy định về lao động, ví dụ như: vi phạm nội quy, an toàn lao động, không tuân thủ quy định về giờ làm việc, vi phạm quy định về bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động, làm mất uy tín của doanh nghiệp, vi phạm các điều khoản trong hợp đồng lao động…
Điều khoản chấm dứt hợp đồng: Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng. Nếu Bên B không thực hiện đúng yêu cầu công việc của Bên A hoặc vi phạm pháp luật.
Nghĩa vụ:

Chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo Điều 3 của Hợp đồng và theo quy định về sử dụng lao động của pháp luật.
Tích cực phối hợp với Bên A giải quyết công việc khi yêu cầu.
Đảm bảo việc làm và thực hiện đầy đủ cam kết trong hợp đồng.
Ngoài ra, Bên B có trách nhiệm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin liên quan đến công việc được giao và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin.
Điều 5: QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

Được hưởng mức lương chính hoặc tiền công (không bao gồm các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết …) theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Hình thức trả lương: Trả lương bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Phụ cấp gồm: phụ cấp đi lại, phụ cấp ăn trưa, phụ cấp chuyên cần, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp thâm niên, phụ cấp công tác xa, phụ cấp độc hại (nếu có) và các khoản phụ cấp khác được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Được nghỉ các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết và hưởng lương theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường. Nếu đi làm vào các ngày nghỉ, ngày lễ, Tết … được nhận thêm mức phụ cấp tương ứng.
Những thỏa thuận khác được thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
Hoàn thành đầy đủ và chính xác các nhiệm vụ đã được giao trong hợp đồng.
Tuân thủ nội quy, kỷ luật lao động và quy định của nhà trường.
Thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công và giữ gìn một nếp sống văn hóa phù hợp với môi trường làm việc.
Giám sát học sinh trong các giờ học và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của nhà trường (không cho phép học sinh ra khỏi khuôn viên trường khi chưa được sự cho phép của Ban giám hiệu, không cho phép người khác ra vào tự do và sử dụng phương tiện đi lại trong khuôn viên trường một cách không đáng tin cậy).
Đảm bảo an toàn và an ninh trong khuôn viên trường, ngăn chặn, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên và tài sản của trường.
Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chống cháy nổ và các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình công việc.
Điều 6: KÝ HỢP ĐỒNG

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc nhiệm vụ và hoàn thành các thủ tục cuối cùng của hai bên.

Bên A: ……………………………… Bên B: ………………………………
(Đại diện bên A) (Đại diện bên B)

Ngày …… tháng …… năm …… Ngày …… tháng …… năm ……

Lưu ý rằng, mẫu hợp đồng trên chỉ là một gợi ý và có thể cần điều chỉnh để phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện cụ thể của từng trường học. Trước khi ký kết hợp đồng, các bên nên tham khảo ý kiến của luật sư để đảm bảo hợp đồng được thực hiện hợp pháp và công bằng cho cả hai bên.

Hợp đồng 161 là gì?

Nghị định 161/2018/NĐ-CP (hay còn gọi là Hợp đồng 161) là một quy định quan trọng áp dụng cho công chức, viên chức và cán bộ làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là một quy định về hợp đồng lao động áp dụng một số loại công việc cụ thể trong ngành công chức.

Nhưng xin lưu ý rằng, Nghị định 161/2018/NĐ-CP không đề cập đến hợp đồng bảo vệ trường học. Việc ký kết hợp đồng bảo vệ trường học sẽ tuân thủ các quy định và điều khoản cụ thể do các bên thỏa thuận và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Nếu bạn muốn có một mẫu hợp đồng bảo vệ trường học tuân thủ Nghị định 161/2018/NĐ-CP, bạn có thể tham khảo các nguồn chính thống hoặc tư vấn từ luật sư để tạo một hợp đồng phù hợp với quy định pháp luật.

Nội dung chính được quy định tại Điều 18 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP

Đây là các nội dung chính được quy định tại Điều 18 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP về hợp đồng lao động đối với viên chức, cán bộ làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

Viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn lần đầu với thời gian từ 12 đến 36 tháng. Trong hợp đồng, sẽ quy định thời gian thực hiện chế độ tập sự nếu có.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng làm việc theo quy định ở khoản 1, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức và dựa vào nhu cầu sử dụng của đơn vị để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trong trường hợp viên chức ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ xem xét việc ký hợp đồng không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Nội dung chính được quy định tại Điều 18
Nội dung chính được quy định tại Điều 18

Đối với viên chức được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động theo quy định ở khoản 1, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ xem xét, quyết định việc ký hợp đồng không xác định thời hạn hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức.

Đối với cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại Điều 58 điểm d và điểm đ khoản 1 của Luật viên chức, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

Bộ Nội vụ sẽ quy định mẫu hợp đồng làm việc.

Những nội dung này nhằm quy định chi tiết về việc ký hợp đồng lao động đối với viên chức, cán bộ làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định pháp luật về hợp đồng lao động trong lĩnh vực công chức.

Mức lương hợp đồng theo Nghị định 161

Theo quy định tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP và Thông tư 03/2019/TT-BNV, khi chuyển từ hình thức công chức, viên chức sang ký hợp đồng lao động, mức lương trong hợp đồng mới không được thấp hơn mức lương hiện đang được người lao động đó hưởng trong thời gian làm công chức, viên chức.

Điều này nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động khi chuyển đổi hình thức làm việc và tránh tình trạng giảm lương sau khi ký hợp đồng mới. Mức lương trong hợp đồng lao động sẽ được xác định cụ thể và phù hợp với công việc và chức danh mà người lao động đảm nhận trong hợp đồng mới.

Ngoài việc đảm bảo mức lương, hợp đồng lao động theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP cũng phải tuân thủ các quy định khác về lao động và các quy định có liên quan, nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động và đảm bảo sự công bằng trong việc thực hiện hợp đồng.

Để có được mẫu hợp đồng theo Nghị định 68 mới nhất, bạn nên tra cứu tại các nguồn chính thống, chẳng hạn như cổng thông tin của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, hoặc các trang web của các cơ quan, tổ chức chính quyền liên quan khác. Các nguồn này thường cập nhật thông tin và mẫu hợp đồng theo các quy định mới nhất từ pháp luật.

Lưu ý rằng việc sử dụng mẫu hợp đồng phải tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành và điều kiện cụ thể của từng trường hợp, do đó, nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý hoặc yêu cầu đặc biệt nào, nên tham khảo sự tư vấn từ người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật lao động để đảm bảo tính hợp lệ và hiệu lực của hợp đồng.