Triển khai dịch vụ bảo vệ ở nhà máy Win Vina

Ngày mùng 03 tháng 11 năm 2013, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Yuki Sepre 24 triển khai dịch vụ bảo vệ ở nhà máy Win Vina Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An. Công ty Win Vina là công ty mới thành lập 100% vốn nước ngoài (Hàn Quốc), chuyên sản xuất quần áo bơi, quần áo thun… với nhà xưởng mới, thiết bị mới với hoàn toàn máy móc điện tử hiện đại, môi trường làm việc tốt, thoáng mát, lương cao, áp sụng tất cả chế độ chính sách do Nhà Nước qui định. Tổng quân số bảo vệ tại dự án này là 12 nhân viên bảo vệ bao gồm chỉ huy và các ca trưởng.