HUẤN LUYỆN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỊNH KỲ TẠI TÒA NHÀ QUẬN 1- TP. HCM

 

Sau khi nhận được tín hiệu báo cháy, nhân viên bảo vệ ngay lập tức có mặt tại vị trí báo cháy, cần phải xác định rõ nguyên nhân cháy; sau khi đã kiểm tra xác định được chính xác nguyên nhân phải báo ngay cho Ban quản lý hoặc bộ phận kỹ thuật tòa nhà để hỗ trợ xử lý.

  • Xác định được địa điểm cháy.
  • Xác định vị trí cháy
  • Xác định được lối thoát hiểm gần nhất.
  • Xác định các khu vực nguy hiểm có: xăng, dầu, chất nổ, các khu vực có thể cháy lan ra rộng.
  • Xác định tính chất của vụ cháy:

Nhân viên bảo vệ phải xác định được tính chất của vụ cháy là cháy lớn hay cháy nhỏ, nghiêm trọng hay không nghiêm trọng thông qua các biểu hiện sau:

  • Căn cứ vào độ cao của ngọn lửa, nhiệt độ và diện tích của đám cháy.
  • Căn cứ vào tốc độ cháy lan ra của đám cháy
  • Căn cứ vào vật liệu, địa hình của các khu vực lân cận dễ bị cháy hay không để xét đoán được diễn biến của đám cháy.
  • Xác định nguyên nhân cháy là cháy: cháy điện, cháy hóa chất hay cháy xăng, dầu.v.v…

 

 

Bảo vệ Yuki lên Phương Án Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn